VAD MAN SKA TÄNKA PÅ NÄR MAN KÖPER KRUKVÄXTER

Som grönsaksälskare vet du säkert vad du ska tänka på när du köper växter. Men om du precis har upptäckt floran är Fingerspitzengefühl inte riktigt där ännu. Här är vad du ska tänka på när du köper krukväxter.

Villkoret
Ser växten inte särskilt livlig ut vid första anblicken? Lita sedan på din egen känsla, för ofta är den inte i bästa skick. Särskilt bladen berättar mycket om växternas hälsa, så se till att inspektera dem noggrant. Hänger de slappt? Har de missfärgningar? Är anläggningen full? Eller har den drabbats av lövfall? Det första intrycket är det viktigaste.

En grupp djur
Nu är det viktigt att titta närmare på växten. Bokstavligen mer grundlig, eftersom du måste studera planteringsjorden noga. Kanske ser du djur som kryper omkring. Och du vill helst inte ha dem där. Slå på grytan några gånger – inte för vilt – för att se om något lossnar. Kontrollera också noggrant på och mellan bladen för att se om det finns några insekter eller svampar där. Ser du insekter? Låt krukväxten stå kvar där den står.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.